SERVICE

Forside-web1

 

Serviceavdelingen

Vi har et stort serviceapparat med kompetente teknikere og en egen serviceleder som koordinerer all teknisk bistand.

Vi utfører service på alt innen storkjøkken,vaskerimaskiner og kjøle/fryseanlegg.

Alle servicemedarbeidere har fagbrev med diverse sertifikater som tilleggskompetanse.

 

Bestill service

For å bestille service, kontakt oss på 33 48 57 70 

 

RESERVEDELER

Våre serviceteknikere har et varesortert delelager i bilene.I tilegg har vi et stort reserve/delelager på Skolmar.

 

SERVICEAVTALE 

En serviceavtale minsker risiko for feil på produktene, samt risikoen for driftsstans.

Jevnlig sjekk vil redusere kostnaden på service, ved at produktet regelmessig blir sjekket, og evt feil avdekkes tidlig, slik at man slipper en serviceutrykning.

Dette gir forutsigbare driftskostnader og bedre drift. Med en serviceavtale vil du også få bedret produktsikkerhet som reduserer helsefare og at produktet fungerer optimalt.

 

Vedlikeholdsavtale

Med en vedlikeholdsavtale får du besøk av en tekniker til fastsatte intervaller. Her går vi gjennom alle dine maskiner og utfører periodisk vedlikehold i henhold til produsentens anvisninger. Dersom vi avdekker små mangler under inspeksjonen vil vi reparere disse på stedet og du betaler kun for deler. Ved større mangler vil vi utarbeide en rapport og gi en anbefaling om utbedring.

 

Fullserviceavtale

Med en fullserviceavtale har du forutsigbarhet for dine vedlikeholdskostnader. Vi har det totale ansvaret for at maskinene til enhver tid gjennomgår de vedlikeholdsrutinene som er påkrevd. Denne avtalen dekker alt av deler og arbeid inkludert akutt utrykning. Det eneste kunden må utføre selv er daglig og ukentlig renhold.

 

 

Kontakt oss på 33 48 57 70 eller post@christiansen.no

Del 2